Քո վարկը մեր մոտ է մինչև 04:52

ՇՏԱՊԻՐ ԴԻՄԵԼ
Մինչև 12,000,000 Դիմել առցանց

«ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ ՉԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄ որևէ ՄԻՋՆՈՐԴ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի հետ:

Հայտնում ենք, որ նշված անձիք չեն լիցենզավորվել ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից, և նրանց գործունեությունը չի վերահսկվում ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

Նշված անձանց կողմից ծառայությունների մատուցումը չի բխում իրավական կարգավորումներից և պարունակում է բազմաթիվ ռիսկեր թե՛ ֆինանսական համակարգի, թե՛ սպառողների համար և կարող է հանգեցնել ծանր սոցիալական հետևանքների։

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԶԵՐԾ ՄՆԱԼ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ:

ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզավորում չստացած անձանց ոչ սպառիչ ցանկը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով` http://bitly.am/8zi